Kundvagn
Summa varor
0 kr
Moms tillkommer med
0 kr
Totalt att betala
0 kr

Vi hjälper dig med Ta-planer och tillstånd

En trafikanordningsplan, TA-plan, innehåller fakta om ett vägarbete och hur det ska märkas ut. Det kan vara mycket att hålla reda på. Till exempel vad ska Ta-planen innehålla? Vilka tillstånd behöver jag? När ska arbetet starta och sluta? Ska det pausas eller förflyttas under arbetets gång? Våra skickliga Ta-konsulter har lång erfarenhet och hjälper dig att ta fram godkända Ta-planer och ansöker om de tillstånd som behövs.

Västlänken

Alla vägprojekt är unika. Att förstå byggtekniskt hur ett vägprojekt genomförs är viktigt för att kunna upprätta en effektiv trafikanordning. Vi medverkar aktivt i vägprojekt genom alla etapper, från start till slut. 

 

Så jobbar vi

Vårt jobb startar ofta med att vi tar en syn på den aktuella platsen tillsammans med entreprenören, som då går igenom vad som ska göras och vilka ytor som behöver stängas av för att kunna utföra jobbet. Det kan också starta med att entreprenören mejlar över informationen som vi behöver för att upprätta TA-planen. Därefter startar vi upprättandet av TA-planen som vi gör skalenlig och med tydliga symboler. När det är klart ser vi till att den blir godkänd av kommunen eller Trafikverket, att tillstånd som t.ex. parkeringsförbud söks samt att de som vi anser blir berörda av trafikavstängningen t.ex. räddningstjänsten och lokaltrafiken får information om när avstängningen kommer att ske och i vilken omfattning. 

 


När TA-planen är godkänd

TA-planen kan ni efter granskning få levererade digitalt i PDF, utskrivna i A1 och A3 samt plastad A3. Den kan även levereras tillsammans med en materialspecifikation om så önskas.

Etablering åt Skanska

Vad händer nu?

Nästa steg är att välja om du ska ta hjälp med din trafikavstängning eller om du sköter den själv. Oavsett om du har fått din Ta-plan från oss eller från någon annan aktör så kan vi etablera, förflytta och avetablera din trafikavstängning åt dig. Behöver du material kan du hyra det av oss och vill du så monterar vi produkterna på plats. Vi kan erbjuda tillsyn i form av jour och flaggvakter. Du väljer vilka delar av projektet du vill ha hjälp med.

Nyfiken på att veta mer?

Genom att välja oss som din partner för vägavstängningar kan du känna dig trygg med att ditt projekt kommer att genomföras på ett säkert, effektivt och kostnadseffektivt sätt. Låt oss tillsammans skapa framgångsrika lösningar för dina vägprojekt.