Kundvagn
Summa varor
0 kr
Moms tillkommer med
0 kr
Totalt att betala
0 kr

Berlex Trygg Villkor

2024-03-01

Ladda ner som pdf

 

1 Omfattning

Med Berlex Trygg begränsar och kontrollerar du skadebristen på produkter och materiel. I stället för att teckna en egen försäkring för inhyrd utrustning, erbjuder vi, Berlex Trygg. Med Berlex Trygg betalas en rörlig avgift i samband med att du hyr hos oss. På så sätt är dem hyrda produkterna skyddade mot plötsliga och oförutsädda händelser såsom stöld och skadegärelse.


2 Förutsättningar

För att Berlex Trygg ska gälla ansvarar du som hyrestagare att efterfölja och hantera dem hyrda produkterna enligt Berlex Allmäna Hyresvillkor. Det åligger dessutom dig som hyrestagare att vidta rimliga säkerhetsåtgärder för att minimera risken för stöld och skador.
Om olyckan är framme.

Ta omdelbart kontakt med Berlex och informera om stöld/skada. Detta ska ske senast samma dag.
Fyll i skadeanmälan med tillbörlig information.
Vid stöld skall polisanmälan göras samma dag som stölden upptäckts. Kopia av polisrapporten ska tillsammans med skadenamälan skickas till Berlex.Tillfällen då Berlex Trygg inte gäller
Vid skador till följd av förbrukning, förslitning, klotter eller sprängning.
Vid skador i samband med transport och lastning/lossning.
Vid stöld där tidpunkt för brottet inte kan uppges och polisanmälan samt skadeanmälan ej gjorts. 
Vid stöld där rimliga säkerhetsåtgärder ej vidtagits. Vid upprepade stölder i samma projekt eller på samma arbetsplats förbehåller sig Berlex att ställa ökade krav på säkerhetsåtgärder.
Vid uppsåtligen framkallade stöld- eller skadeärende.


3 Kostnader

Berlex Trygg betalas genom en avgift som endast kostar 7% av ditt hyrespris. Självrisken är endast 4000 SEK/skadetillfälle vilket är betydligt lägre en flera ordinära försäkringslösningar i entreprenadbranschen. Vid skadetillfälle där beloppet understiger självrisken debiteras verklig kostnad.


4 Undantag

Undantag från den ordinarie självrisken på 4000 SEK/skadetillfälle gäller för VMS-produkter och TMA-trailer. Vid stöld eller skadetillfälle debiteras en självrisk om 0,2 * prisbasbelopp. 


5 Exempel

Om du exempelvis hyr en trafiksignal och betalar 420 SEK/dag kostar Berlex Trygg endast 29,4 SEK/dag. Självrisken om olyckan är framme är bara 4000 SEK jämfört med ca 74 000 SEK för en ny trafiksignal.

 

2024-03-05

Berlex Trygg Villkor

2024-03-01

Ladda ner som pdf

 

1 Omfattning

Med Berlex Trygg begränsar och kontrollerar du skadebristen på produkter och materiel. I stället för att teckna en egen försäkring för inhyrd utrustning, erbjuder vi, Berlex Trygg. Med Berlex Trygg betalas en rörlig avgift i samband med att du hyr hos oss. På så sätt är dem hyrda produkterna skyddade mot plötsliga och oförutsädda händelser såsom stöld och skadegärelse.

2 Förutsättningar

För att Berlex Trygg ska gälla ansvarar du som hyrestagare att efterfölja och hantera dem hyrda produkterna enligt Berlex Allmäna Hyresvillkor. Det åligger dessutom dig som hyrestagare att vidta rimliga säkerhetsåtgärder för att minimera risken för stöld och skador.
Om olyckan är framme.

 Ta omdelbart kontakt med Berlex och informera om stöld/skada. Detta ska ske senast samma dag.

 Fyll i skadeanmälan med tillbörlig information.

 Vid stöld skall polisanmälan göras samma dag som stölden upptäckts. Kopia av polisrapporten ska tillsammans med skadenamälan skickas till Berlex.


Tillfällen då Berlex Trygg inte gäller

 Vid skador till följd av förbrukning, förslitning, klotter eller sprängning.

 Vid skador i samband med transport och lastning/lossning.

 Vid stöld där tidpunkt för brottet inte kan uppges och polisanmälan samt skadeanmälan ej gjorts. 

 Vid stöld där rimliga säkerhetsåtgärder ej vidtagits. Vid upprepade stölder i samma projekt eller på samma arbetsplats förbehåller sig Berlex att ställa ökade krav på säkerhetsåtgärder.

 Vid uppsåtligen framkallade stöld- eller skadeärende.

3 Kostnader

Berlex Trygg betalas genom en avgift som endast kostar 7% av ditt hyrespris. Självrisken är endast 4000 SEK/skadetillfälle vilket är betydligt lägre en flera ordinära försäkringslösningar i entreprenadbranschen. Vid skadetillfälle där beloppet understiger självrisken debiteras verklig kostnad.

4 Undantag

Undantag från den ordinarie självrisken på 4000 SEK/skadetillfälle gäller för VMS-produkter och TMA-trailer. Vid stöld eller skadetillfälle debiteras en självrisk om 0,2 * prisbasbelopp.

5 Exempel

Om du exempelvis hyr en trafiksignal och betalar 420 SEK/dag kostar Berlex Trygg endast 29,4 SEK/dag. Självrisken om olyckan är framme är bara 4000 SEK jämfört med ca 74 000 SEK för en ny trafiksignal.