Kundvagn
Summa varor
0 kr
Moms tillkommer med
0 kr
Totalt att betala
0 kr

Placering av vägmärken A-E

 

 

 

Varningsmärken ska, om inte annat anges i vägmärkesförordningen (2007:90), vara uppsatta på följande avstånd före faran.( Se tabellen nedan.)
Om det finns särskilda skäl får ett varningsmärke sättas upp på annat avstånd före faran. Då ska avståndet anges på en tilläggstavla T2. (VVFS 2007:305 3 kap. 2 §) 

Högsta tillåtna hastighet AvståndSiktavstånd till vägmärket
50 km/h eller lägre5 – 75 m125 m
60 eller 70 km/h50 – 200 m150 m
80 eller 90 km/h150 – 250 m200 m
Högre än 90 km/h200 – 400 m300 m

Märke B1, väjningsplikt, bör endast vara kombinerat med följande grupper av vägmärken (VVFS 2007:305 2 kap. 16 §)


Exempel på vanliga kombinationer av olika märkestyper. Varningsmärken bör normalt inte kombineras med andra slags märken. Ett undantag är hastighetsbegränsning där det i vissa fall kan vara motiverat att varna för farans art och samtidigt begränsa den högsta tillåtna hastigheten.